Gymnázium Mimoň

 
 

Adresa: Letná 263, 471 24 Mimoň | Tel.: 487 862 883 | E-mail: gm@gymi.cz 

 

Učební plán školy

Kapacita školy je 360 žáků – osm tříd osmiletého studia. Hlavním cílem je příprava žáků pro studium na vysokých školách. Zvýšená hodinová dotace je věnována výuce informatiky, která je zaměřena na praktické a odborné dovednosti a probíhá ve všech ročnících.

Žáci mohou profilovat své studium a přípravu k maturitní zkoušce výběrem volitelných předmětů, které jsou otevírány podle zájmu. Jsou to např:

  • Filmový seminář
  • Přírodovědná praktika
  • Regionální dějepis
  • Regionální zeměpis
  • Religionistika
  • Aplikace ICT (programování)

CIZÍ JAZYKY

Pro výuku jsou k dispozici tři moderně vybavené učebny cizích jazyků (audiovizuální technika).
Vyučované jazyky:

  • anglický jazyk (povinný pro všechny)
  • německý jazyk
  • francouzský jazyk
  • ruský jazyk