Gymnázium Mimoň

 
 

Adresa: Letná 263, 471 24 Mimoň | Tel.: 487 862 883 | GSM: 725 820 472 | E-mail: gm@gymi.cz | Skype: gymnazium.mimon

 

Učební plán školy

Kapacita školy je 360 žáků – osm tříd osmiletého a čtyři třídy čtyřletého studia. Hlavním cílem je příprava žáků pro studium na vysokých školách. Zvýšená hodinová dotace je věnována výuce informatiky, která je zaměřena na praktické a odborné dovednosti a probíhá ve všech ročnících.

Žáci mohou profilovat své studium a přípravu k maturitní zkoušce výběrem volitelných předmětů, které jsou otevírány podle zájmu. Jsou to např:

 • Filmový seminář
 • Základy latiny
 • Přírodovědná praktika
 • Regionální dějepis
 • Regionální zeměpis
 • Religionistika
 • Aplikace ICT (programování)

CIZÍ JAZYKY

Pro výuku jsou k dispozici tři moderně vybavené učebny cizích jazyků (audiovizuální technika).
Vyučované jazyky:

 • anglický jazyk (povinný pro všechny)
 • německý jazyk
 • francouzský jazyk
 • ruský jazyk
 • latina (zájmově)