Gymnázium Mimoň

 
 

Adresa: Letná 263, 471 24 Mimoň | Tel.: 487 862 883 | E-mail: gm@gymi.cz 

 

Výměnný jazykový pobyt – Großenhain (D)

Výměnný pobyt zaměřený na posílení komunikačních dovedností v cizím jazyce se realizuje ve dvou letech v jarním období. V současné době přijíždí nejdřív skupina německých žáků k nám a v následujícím školním roce jedou naši žáci do Německa.

Ubytování, stravování a cestovné z domova do školy zajišťuje hostitelská rodina, škola organizuje program během pobytu, jehož cílem je seznámit zahraniční účastníky s přírodním a kulturním dědictvím státu, ale rovněž s každodenní realitou jeho obyvatel. V rámci tohoto programu zůstává k dispozici hostitelské rodině jeden volný den nebo odpoledne (podle termínu pobytu).

Do programu u nás bývá již tradičně zahrnuta návštěva Prahy a zábavního centra Babylón v Liberci. V Německu si žáci prohlédnou Drážďany a další program se upravuje dle domluvy.

  • Kapacita pro účastníky: 12-15 osob.
  • Cílová skupina: tercie, kvarta.
  • Komunikační jazyk: němčina, angličtina
  • Doprava do Německa: vlakem
  • Náklady: pouze doprava, pojistné a kapesné
  • Pořadatel: kabinet německého jazyka Gymnázia Mimoň
  • Vedoucí akce za českou stranu: Mgr. Iva VODIČKOVÁ
  • Garant: Gymnázium Mimoň, příspěvková organizace, Letná 263, 471 24 Mimoň, Gymnázium Großenhain (Werner-von-Siemens-Gymnasiums Großenhain)
  • Město Großenhain (Svobodný stát Sasko, SRN)