Gymnázium Mimoň

 
 

Adresa: Letná 263, 471 24 Mimoň | Tel.: 487 862 883 | E-mail: gm@gymi.cz 

 

Šablony 2016

Od 1.2.2017 – 31.1.2019 je naše škola realizátorem projektu „Šablony 2016“ s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0005114, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů,  podporu extrakurikulárních aktivit a aktivit rozvíjející ICT. Celková výše podpory činí 617.394,- Kč.

Šablony 2016