Gymnázium Mimoň

 
 

Adresa: Letná 263, 471 24 Mimoň | Tel.: 487 862 883 | GSM: 725 820 472 | E-mail: gm@gymi.cz | Skype: gymnazium.mimon

 

Přehled zaměstnanců školy

 

Vedení gymnázia

 • ředitelka školy:
  Netušilová Ivana, Mgr. (anglický jazyk) netusilova@gymi.cz
 • zástupce ředitelky školy:
  Hollan David, Mgr. (matematika, český jazyk, základy společenských věd) hollan@gymi.cz

 


Pedagogičtí pracovníci

 • Hylmar Václav, Mgr. (biologie, chemie, ekologie) hylmar@gymi.cz
 • Jirkovská Barbora, Mgr. (německý jazyk, anglický jazyk) jirkovska@gymi.cz – metodik prevence
 • Kozáková Kateřina, Mgr. (německý jazyk) kozakova@gymi.cz
 • Krejčí Luboš, Mgr. (tělesná výchova, informatika) oskar@gymi.cz
 • Krejčová Jaroslava, Mgr. (tělesná výchova) krejcova@gymi.cz  – poradenství pro studium na vyské škole
 • Kuchař František, Mgr. (matematika, fyzika, hudební výchova) kuchar@gymi.cz
 • Munzarová Jana, Mgr. (matematika, chemie) munzarova@gymi.cz
 • Nolová Markéta, Mgr. (dějepis, zeměpis) nolova@gymi.cz
 • Pergl Stanislav, Mgr. (informatika, tělesná výchova, zeměpis) pergl@gymi.cz
 • Pospíšilová Iveta, Mgr. (český jazyk, hudební výchova, občanská výchova) pospisilova@gymi.cz – výchovné poradenství
 • Šefčovič Dušan, Mgr. (český jazyk, francouzský jazyk, hudební výchova) sefcovic@gymi.cz
 • Tomášková Vladimíra, Mgr. (anglický jazyk, dějepis) tomaskova@gymi.cz
 • Vastlová Vladimíra, Mgr. (výtvarná výchova, ruský jazyk) vastlova@gymi.cz
 • Veselá Edita, Ing. (anglický jazyk) vesela@gymi.cz
 • Vodičková Iva, Mgr. (německý jazyk, matematika) vodickova@gymi.cz

Ostatní zaměstnanci

 • Hachová Irena - pomocná kuchařka
 • Hánová Miroslava - hospodářka školy hanova@gymi.cz
 • Hostačná Radka - vedoucí školní jídelny jidelna@gymi.cz
 • Müllerová Jana - uklízečka
 • Kašparová Radka - uklízečka
 • Staňková Markéta - hlavní kuchařka
 • Špás Josef - školník

Třídnictví