Gymnázium Mimoň

 
 

Adresa: Letná 263, 471 24 Mimoň | Tel.: 487 862 883 | E-mail: gm@gymi.cz 

 

Školní stravování


Školní jídelna

jídelna

Školní stravování se řídí vyhláškou č.107/2005 v jejím platném znění, vnitřní vyhláškou školní kuchyně a vnitřní vyhláškou školní jídelny. Strava podléhá výživovým normám pro děti a mládež. Vaří se jedno hlavní jídlo, na výběr bývají dvě přílohy. Stravování je poskytováno studentům, zaměstnancům školy i cizím strávníkům. 
 

Přihlášení obědů:

Každý strávník vyplní na daný školní rok přihlášku. Zaměstnanci školy a cizí strávníci mohou úhradu stravného provádět hotově v kanceláři jídelny.
Studenti pouze převodem na účet k 15. dni měsíce nebo složenkou na následující měsíc. Složenka je k vyzvednutí v kanceláři jídelny nebo v kanceláři školy.
Ve výjimečných případech je možné platit hotově u vedoucí školní jídelny.
 
Bez úhrady nebo odevzdané přihlášky nejsou obědy přihlášeny.
 
č. ú. školy: 1003807824/0600 (MONETA Money Bank)
 
Výše stravného:
studenti a zaměstnanci gymnázia
věková kategorie 7 – 10 let 26,- Kč/den 500,-  Kč záloha na účet
věková kategorie 11 – 14 let 28,- Kč/den 550,- Kč záloha  na účet
věková kategorie 15 let a více 30,- Kč/den 600,- Kč záloha na účet
cizí strávníci 65,- Kč/den  

Odhlášení obědů:

 • Písemně do sešitu na okénku kanceláře jídelny den předem do 13 :30 hodin.
 • Během dne na den následující telefonicky na číslo 487 763 662.
 • Během dne na email: jidelna@gymi.cz   do 7 hodin ráno na týž den.
 • V případě nemoci na telefon 487763662 ještě týž den do 7.00 hodin.
 • Odhlašovat obědy lze na www.strava.cz , přihlašovací údaje získáte u vedoucí ŠJ.
 • V případě nemoci si může student první den neschopnosti oběd vyzvednout do vlastních přinesených nádob.
 • Poté musí po čas neschopnosti obědy zrušit.
 • Neodhlášené a nevyzvednuté obědy propadají.
 • Pokud, chcete obědy zrušit úplně, nestačí jen přestat posílat platbu. Musíte obědy odhlásit osobně.
 • V době prázdnin a školního volna se nevaří.

Výdej obědů:

 • Studenti a zaměstnanci školy mají možnost stravování od 11:30 hod do 14 hod. v jídelně.
 • Cizí strávníci mohou obědvat v jídelně od 12 hod do 12.30 hod.
 • Cizí strávníci odebírají obědy do přinesených nádob, a to v době od 11:00 – 11:30 hodin.
 • Během výdeje studentům se do přinesených nádob obědy nevydávají.
 • Kontakt: Hostačná Radka, vedoucí ŠJ; tel.: 487 763 662,  jidelna@gymi.cz

Kontakt: Hostačná Radka, vedoucí ŠJ; tel.: 487 763 662, jidelna@gymi.cz


Pitný režim

Na škole jsou k dispozici dva pitné automaty nabízející standardní sortiment nápojů (čaj, káva, limo atd.)


Alergeny v potravinách

V souladu s vyhláškou 1169/2011 EU článek 21 je povinnost od 13. 12. 2014 uvádět alergeny u nebalených potravin.

Značení alergenů je pouze informační požadavek.

Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní  složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník sám uhlídat. Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem nebude vyhověno. Jídelna má pouze funkci informační tak, jako každý výrobce potravin a pokrmů. 

Označení přítomnosti alergenu bude vyznačeno na jídelním lístku číslem označující alergen. Na nástěnce bude vyvěšen seznam legislativně stanovených alergenů s označením čísla, které bude přeneseno na jídelní lístek. Přítomnost alergenu bude přenesena z receptur a ingrediencí, které byly použity při výrobě jednotlivých pokrmů ve školní jídelně. 

Specifikace alergenů:

Různé druhy alergií postihují až 30% populace a na alergii není lék.

Každý jedinec musí zjistit podle příznaků, jaké potraviny se příště vyvarovat, jedině voda není alergenní. 

Vysvětlení: Alergeny jsou přirozeně vyskytující látky bílkovinné povahy, které způsobují u přecitlivělých jedinců nepřiměřenou reakci imunitního systému (IS), která může vyústit až k anafylaktickému šoku.

V podstatě se jedná o poruchy imunity, kdy normálně neškodné látky fungují negativně jako alergeny a jsou napadány imunologickou obranou organismu.

Alergická reakcespočívá, v tom, že IS reaguje tvorbou protilátek – bílkovin, které se specificky navazují na alergeny a tak je deaktivují a vylučují z organismu. Existují různé druhy protilátek, jedna z nich, která vyvolává alergické reakce je Imunoglobín E = IgE. Protilátka IgE se sama váže na alergeny a vyvolává alergickou odezvu.  Při alergické reakci zajišťuje IgE uvolňování signálních molekul do krevního řečiště, čímž okamžitě vyvolává symptomy typické pro potravní alergii. Nástup reakce je velmi rychlý zpravidla do 1 hodiny po požití nebo přítomnosti v prostředí

Projevy alergické reakce: kýchání, svědění, kopřivka, otoky, nadýmání, dýchací potíže, svědění rtů a úst, nevolnost, křeče, průjmy – to je výčet relativně mírné reakci, může ale vyústit výjimečně k anafylaktickému šoku. 

Většinou zanikají v souladu a narůstajícími roky.

Intolerance – averze: Je to též nepříjemná reakce, její nástup trvá podstatně delší dobu a projevuje se nadýmáním, průjmem nebo zácpou. 

Symptomy potravinové intolerance vznikají delší dobu a nezahrnují imunitní odezvu.

Nejedná se o alergickou reakci.

Prahové hodnoty: Minimální množství alergenu nezbytného pro vyvolání alergické reakce se označuje jako prahová hodnota. Každý jedinec má jiný práh, takže nelze objektivně stanovit univerzální hodnotu.                 

Alergickou reakci mohou vyvolatvšechny potraviny, ale EU specifikovala 14 hlavních potenciálních alergenů, které podléhají legislativnímu značení.

Za další alergeny lze považovat též jablka, hrušky, meruňky, broskve, jahody, rajčata, špenát, aromatické byliny, ale ty neznačíme.

Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 EU

 1. Obiloviny obsahující lepek a výrobky z nich
 2. Korýši a výrobky z nich
 3. Vejce a výrobky z nich
 4. Ryby a výrobky z nich
 5. Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich
 6. Sójové boby (sója) a výrobky z nich
 7. Mléko a výrobky z něj
 8. Skořápkové plody a výrobky z nich – všechny druhy ořechů
 9. Celer a výrobky z něj
 10. Hořčice a výrobky z ní
 11. Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich
 12. Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2
 13. Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj
 14. Měkkýši a výrobky z nich

Další informace získáte u vedoucí školní jídelny.
Tel.: 487 763 662
Email: jidelna@gymi.cz
Hostačná Radka, ved. ŠJ