Gymnázium Mimoň

 
 

Adresa: Letná 263, 471 24 Mimoň | Tel.: 487 862 883 | E-mail: gm@gymi.cz 

 

Výzkum řeky Ploučnice

V průběhu prázdnin se podíleli žáci naší školy na výzkumu a zpracování podkladů pro studii „Vliv splouvání řeky Ploučnice na makrofyta“. Jedná se o Moniku Havránkovou a Oldřicha Hladíka, momentálně ze třídy sexta.

Žáci o prázdninách 20 dní po dobu 12 hodin denně zaznamenávali počet splouvajících lodí a zachytávali úlomky utrženýchvodních rostlin. Uvedený výzkum a studii zpracovává Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, Praha. Výsledky pozorování zpracovali a výsledky budou stěžejním materiálem pro výzkum.

Jejich jména i jméno naší školy bylo prezentováno při jednání na MŽP ČR. Ve výzkumu budou oba jmenovaní pokračovat i příští rok.

Jak Monice, tak Oldovi velice děkuji za vzornou reprezentaci naší školy a výrazný podíl na důležitém vědeckém výzkumu.

V Mimoni dne 9. 10. 2019 Mgr. Václav Hylmar

 
publikováno: 11. 10. 2019