Gymnázium Mimoň

 
 

Adresa: Letná 263, 471 24 Mimoň | Tel.: 487 862 883 | GSM: 725 820 472 | E-mail: gm@gymi.cz | Skype: gymnazium.mimon

 

Příhraniční biologický projekt 2

Dne 6.3.2018 byla třída tercie na druhém příhraničním biologickém programu. Tentokrát se konal v Ekologickém centru v Brništi. Téma bylo Vitamíny. Opět se týkal nejen žáků z naší školy, ale i žáků z Německa.

Po přivítání zástupkyněmi centra pro nás měli připravenou prezentaci, ve které nám představili, kde se vitamíny nacházejí a k čemu jsou dobré. Po prezentaci si nás rozdělili do čtyř skupin a první úkol byl doplnit tabulku. Ale nebylo to tak jednoduché, museli jsme totiž hledat kartičky s naší vylosovanou barvou a donést zapisovateli text, který na ní byl zapsán. Poté co to všechny skupiny dokončily jsme byli rozřazeni na různá stanoviště. Stanoviště byla celkem čtyři. Na jednom jsme si říkali, v jakém prostředí se vitamíny rozpouští. Například, že se vitamíny C, B a H rozpouští ve vodě. Na dalším stanovišti jsme si dělali "vitamínovou bombu", ve které byla jako základ kapusta. Další stanoviště pro mě bylo asi nejhorší, protože jsme museli předvádět co se děje, když tělo má nedostatek nějakého vitamínu. Na posledním stanovišti jsme doplňovali tabulku a vyráběli si vlastní odznaky, takzvané placky.

Všem spolužákům, kterých jsem se ptala, se tento program líbil. Ádě V. se nejvíce líbil oběd, Báře D. se líbila pantomima, Karlovi N. to přišlo lepší než v Německu, protože bylo příjemnější prostředí. Hance P. se nejvíce líbilo vyrábění "vitamínové bomby", vyrábění placek a Adamovi M. se líbilo doplňování tajenky a následné vyrábění odznaků.

Mě osobně se líbil celý program, ale nejzajímavější mi přišlo, že i kapusta s pomerančem nemusí chutnat tak špatně. Tyto programy mi přijdou zajímavé a doufám, že i ty poslední dva budou tak dobré jako ty první, na kterých jsme již byli.

Barbora Bartošová, tercie

 
publikováno: 07. 03. 2018