Gymnázium Mimoň

 
 

Adresa: Letná 263, 471 24 Mimoň | Tel.: 487 862 883 | E-mail: gm@gymi.cz 

 

Národní Fairtradová konference 2018

V pondělí dne 5. 11. vyrazila část řídící skupiny FT naší školy do Brna, kde se konala Národní FT konference škol a měst zapojených do této kampaně.

Konference se konala v prostorách IMPACT HUB v Brně. Konferenci zahájila svou prezentací p. Hana Malíková, výkonná ředitelka FT a Stanislav Komínek za nadaci NaZemi.

Poté po krátké přestávce pokračovala konference interaktivní částí, která řešila otázky směřující na prožitky, přínosy FT. Následovala přestávka na oběd a odpolední program, který zahájil koncert ZŠ města Albrechtice. Asi nejzajímavější částí celé konference bylo odpolední diskusní fórum, do kterého se velmi aktivně zapojila celá naše výprava. Diskutovalo se na různá témata, například, jak má fungovat řídící skupina, globální témata ve výuce, akce pro veřejnost, přínosy a limity fair trade a další. Závěry z diskuzí poté byly veřejně na závěr prezentovány.

Závěrem bych velmi rád poděkoval členům řídící skupiny Natálii Čeriové, Vladimíru Vávrovi a Ariunsolongo Orgilon z kvarty za vzornou a příkladnou reprezentaci naší školy a jejich aktivní účast na konferenci.

V Mimoni 7. 11. 2018                                                        Mgr. Václav Hylmar, koordinátor EVVO

 
publikováno: 09. 11. 2018