Gymnázium Mimoň

 
 

Adresa: Letná 263, 471 24 Mimoň | Tel.: 487 862 883 | GSM: 725 820 472 | E-mail: gm@gymi.cz | Skype: gymnazium.mimon

 

Ekologická olympiáda – Krajské kolo Zákupy

Ekologická olympiáda je tradiční celostátní soutěž středoškoláků zaměřená na porovnání znalostí a dovedností v oblasti ekologie, ochrany přírody a péče o životní prostředí pořádaná Českým svazem ochránců přírody (ČSOP). Klade důraz na praktické využití znalostí a dovedností při řešení konkrétních problémů a na rozvoj týmové spolupráce.

Soutěž je respektovaná řadou vysokých škol. Vítězové (někde i pouzí účastníci) krajských kol jsou přijímáni bez přijímacích zkoušek, nebo se jim za účast do přijímacího řízení započítává bodové ohodnocení (např. Česká zemědělská univerzita, Mendelova lesnická a zemědělská univerzita, Univerzita Hradec Králové).

Tématem letošního ročníku byly dřeviny rostoucí mimo les.

Letošního ročníku se zúčastnila poprvé i dvě družstva naší školy. Školu reprezentovalo družstvo kvinty-Novotná, Křemenová, Koštejnová a družstvo septimy-Krčma, Kratochvílová a Žlebčíková.

V pátek po ubytování a zahájení soutěže čekal účastníky nejprve náročný test a poté poznávačka. Sobotní dopoledne při terénní pochůzce soutěžící sbírali fotografické podklady pro prezentaci. Celá praktická zkouška se týkala úprav a monitoringu zámeckého parku v Zákupech. Odpoledne získané poznatky zpracovali do prezentace, kterou poté v odpoledních hodinách obhajovali před odbornou komisí. Naše družstva komisi zaujala neotřelými a originálními nápady, které by se v parku mohly realizovat. Večerní program pro uvolnění a odpočinek po náročném dni tvořila přednáška dendrologa Ing. M. Vacha. Nedělní dopoledne proběhlo k vyhlášení výsledků a odjezd domů.

Obě naše družstva se ve velice silné a již ostřílené konkurenci neztratila. Velmi nadějné do budoucna je umístění kvintánů, kteří jistě ještě v této soutěži neřekli poslední slovo.

Oběma družstvům velmi děkuji za vzornou reprezentaci naší školy a blahopřeji k dosaženým výsledkům.

 

Mgr. Václav Hylmar
Koordinátor EVVO

 
publikováno: 23. 04. 2018