Gymnázium Mimoň

 
 

Adresa: Letná 263, 471 24 Mimoň | Tel.: 487 862 883 | GSM: 725 820 472 | E-mail: gm@gymi.cz | Skype: gymnazium.mimon

 

Pěvecký sbor Gymnázia Mimoň

Pěvecký sbor

V září 2000 byl z popudu ředitelky založen pěvecký kroužek, vedený dvojicí učitelů hudební výchovy. Zatímco Marek Novotný obstarával repertoár, klavírní doprovody a činnost kapely (bicí, kytara, saxofon aj.), František Kuchař se věnoval nácviku sborových hlasů a dirigování celku. Po odchodu Marka Novotného na katedru Hv ústecké UJEP v roce 2001 sbor dále rostl vícehlasým repertoárem s klesajícím podílem nástrojů.

Od roku 2005 používá sbor název POKUSTÓN, přestože krédem není jen „vstávat a cvičit“, nýbrž i koncertovat. Díky spolupráci s Reginou Krchňákovou ze ZUŠ mají sboristé vystoupení nejen na školních akcích (Vánoční akademie, Majáles), ale také pro město (v ZUŠ, KD Ralsko, kostele sv. Petra a Pavla) či mimo region Podralska (hrad Houska, Č. Lípa).

V předvečer 10. výročí svého založení pozval sbor v prosinci 2009 k provedení Rybovy České mše vánoční spřátelené soubory – Zpěvandule Mimoň, Canzonettu Osečná, z České Lípy pak Filipovský chrámový sbor, ČPS a členy SFS. Varhanní a orchestrální doprovod zajistili žáci gymnázia a ZUŠ, učitelé, rodiče a další hosté. Druhé provedení se díky podpoře ZUŠ konalo v roce 2011.

Sborovou zkušeností prošlo již přes 90 studentů ve věku 12 – 19 let, kteří na více než 190 skladbách objevovali krásu renesanční, barokní, klasické i romantické hudby, stejně jako promyšlenost děl posledního století, spontánnost spirituálů a lidových písní, harmonii jazzu, barevnost muzikálu či přímočarost rocku a populární hudby.

Zkušenější pěvci jsou zváni ke spolupráci na projektech Severočeského filharmonického sboru Česká Lípa pro koncerty s profesionálními orchestry (kantáty A. Dvořáka v chrámu sv. Víta v Praze, zájezd do Říma 2014, vánoční mše a koncerty v České Lípě).

Sbor zkouší každý pátek od 14:00 do 15:30 a je otevřen i pro žáky ostatních škol.

Přijďte si zazpívat s námi, těšíme se! Kontakt na adrese: kuchar@gymi.cz.